تصاویر گالری
 

بازديد سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از شهرك‌هاي صنعتي استان خوزستان


تاریخ: 1399/8/12