فن بازارهای منطقه ای :

در راستای اجرای بند 4 اساسنامه سازمان  و در راستای تأمین نیازهای فناوری صنایع، نفوذ فناوری های نوین در آنها و بهبود فرآیند مبادلات فناوری و ارتقای خدمات این حوزهمتعاقب امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و پارک فناوری پردیس ایجاد و راه اندازی فن بازارهای منطقه ای از سال 1392 در دستور کار سازمان قرار گرفت.

تعریف :فن‌بازارهای منطقه‌ای، مراکزی هستند که تحت نظارت فن‌بازار ملی ایران و در همکاری نزدیک با نهادهای مرتبط با فناوری در استانها و یا مناطق کشور ایجاد می‌شوند.وظیفه این فن‌بازارها، مدیریت و جمع‌‌آوری اطلاعات مرتبط با دستاوردها و نیازهای فناوری منطقه، جهت تسهیل در مبادلات فن آوری و ارائه انواع خدمات تخصصی مرتبط با آن میباشد ، که با توسعه ی شبکه ی جامعی از متخصصین و نهادهای علمی و تحقیقاتی صنعتی و دانشگاهیمیتواند نیازمندیهای صنایع و بنگاههای اقتصادی را تامین نماید و یا بهترین منابع پاسخ به تقاضاهای ایشان را در دسترس قرار دهد .

مزایای فراوانی در ایجاد و راه‌اندازی فن‌بازارهای منطقه‌ای وجود دارد که به بخشی از این مزایا و فرصتهای ایجاد شده در زیر اشاره شده است:

·ایجاد بانک اطلاعات فناوری‌های هر استان و همچنین تعامل آنها در قالب یک ساختار ملی

·جلوگیری از موازی‌کاری و هزینه‌کرد مجدد و تلاش در راستای همگرا نمودن و هم‌افزایی فعالیتها

·ایجاد فرصت توسعه استان از طریق مبادلات فناوری ایجاد شده از طریق زیرساخت فن‌بازار منطقه‌ای

·ارائه فرصت به پارکهای فناوری و مراکز رشد استان برای معرفی شرکتها، محصولات و خدمات درراستای توسعه فناوری وتجاری‌‌ سازی

·ایجاد بستری قابل رشد و بسیار لازم برای شهرک‌های صنعتی و شرکتها و واحدهای تابعه جهت معرفی محصول یا عنوان نمودن تقاضای فناوری در یک منطقه مشخص

·ایجاد بازار مبادلات منطقه‌ای و فرصت‌زایی برای رقابت میان مناطق با توجه به استعداد و قابلیتهای متنوع منطقه‌ای در کشور

·فرصت تعریف همکاریهای فناوری بین شرکتهای فناور استان با سطوح منطقه‌ای،کشوری و بین‌ المللی

خدمات قابل ارائه توسط فن‌بازارهای منطقه‌ای

طیف وسیعی از خدمات که از طریق بستر شبکه‌ای فن‌بازار منطقه‌ای قابل ارائه هستند، در زیر به آنها اشاره شده است:

·کمک به معرفی و بازاریابی محصولات شرکتها و موسسات هر منطقه یا استان در کل کشور

·همکاری و تعامل در فروش تجهیزات و فناوریهای شرکتها و موسسات عضو

·تسریع در شناسایی نیازها و مشکلات واحدهای فناوری و تولیدی استان برای حل آنها

·کمک به معرفی خبرگان صنایع و فناوریها

·ارائه خدمات تخصصی فناوری مورد نیاز به اعضای فن بازار منطقه‌ای

·ارائه شناسنامه فناوری و محصول به عرضه کنندگان فناوری و محصولات و تجهیزات

·برگزاری نشستهای تبادل فناوری و کمک به فرآیند صادرات و انتقال فناوری استان با محوریت فن‌بازارهای منطقه‌ای

·پوشش وسیع خبری در خصوص دستاوردهای علمی و فناوری هر استان و انتشار خبرنامه فناوری

·درج اخبار شرکتهای عضو در نشریات، خبرنامه ها و گزارشات خبری ارسالی به خبرگزاریها

فن بازارهای منطقه ای راه اندازی شده :

تاکنون 10 فن بازار منطقه ای در استانهای‌:

 آذربایجان شرقی(http://tabriz.techmart.ir)

 اصفهان (http://isfahan.techmart.ir)

خوزستان (http://ahwaz.techmart.ir)

‌ سمنان (http://semnan.techmart.ir)

‌ فارس (http://fars.techmart.ir)

‌کرمان (http://kerman.techmart.ir)

 مرکزی (http://arak.techmart.ir)

 هرمزگان (http://hormozgan.techmart.ir)

 و همدان (http://hamedan.techmart.ir)

 راه اندازی شده است.