جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرک صنعتي مسجد سليمان 1
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان مسجد سليمان
دهستان جهانگيري شمالي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 250.00 کیلومتر (بندرامام خميني)
فاصله تا بندر 250.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 120.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 50.00 کیلومتر (شوشتر )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر