جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي زيدون بهبهان
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
فاز عملياتي فاز
شهرستان بهبهان
دهستان سردشت زيدون
فاصله تا جاده 2.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 268.00 کیلومتر (گمرک اهواز)
فاصله تا بندر 268.00 کیلومتر (بندر ماهشهر)
فاصله تا مرکز استان 268.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 268.00 کیلومتر (ايستگاه راه اهن اهواز )
فاصله تا شهر 48.00 کیلومتر