جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي سردشت زيدون (بهبهان)
نوع شهرك ناحيه ايجادي
فاز عملياتي فاز
شهرستان بهبهان
دهستان سردشت زيدون
فاصله تا جاده 2.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 270.00 کیلومتر (اهواز)
فاصله تا بندر 270.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 270.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 270.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 50.00 کیلومتر