جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرک صنعتي شادگان
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان شادگان
دهستان بوزي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 15.00 کیلومتر (بندرامام)
فاصله تا بندر 15.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 90.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 35.00 کیلومتر (ماهشهر )
فاصله تا شهر 9.00 کیلومتر