جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرک صنعتي رامهرمز
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان رامهرمز
دهستان حومه غربي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 105.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر