جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

فراخوان عضویت در کلینیک کسب و کار و انتخابات هیات امنا مدیر کلینیک

شروع فراخوان :‌1399/07/27
پایان فراخوان :‌1399/08/11

شرح فراخوان:

فراخوان عضویت در کلینیک کسب و کار و انتخابات هیات امنا مدیر کلینیک:

با توجه به دستورالعمل ابلاغی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در رابطه با فعالیت کلینیک های کسب و کار در مراکز خدمات فناوری و کسب و کار استانها، بدینوسیله به اطلاع کلیه مشاوران صنعتی در زمینه های حقوقی، بهره وری، سرمایه گذاری، بازار یابی و بازرگانی و فناوری اطلاعات که دارای صلاحیت و مجوزهای لازم از مراجع معتبر می باشند می رساند جهت عضویت در کلینیک کسب و کار حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 11/8/99 نسبت به ارائه درخواست و تصویر مدارک خود به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان به نشانی: اهواز – بلوار پاسداران – روبروی زیتون کارمندی اقدام فرمایند.
مدارک موردنیاز:
- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در زمینه های فنی مهندسی، صنعتی، مدیریت و علوم اقتصادی
- دارا بودن حداقل 3 سال سابقه کار و فعالیت در زمینه مشاوره صنعتی
- دارا بودن گواهینامه های معتبر مرتبط با امور مشاوره صنعتی
- ارائه معرفی نامه برای نمایندگان شرکت های حقوقی در سربرگ شرکت و ممهور به مهر شرکت

بدیهی است هیات امنا کلینیک کسب و کار از میان مشاوران ثبت نام شده انتخاب و مدیرکلینیک نیز پس از برگزاری انتخابات توسط هیأت امنا و تأیید شورای راهبری کلینیک جهت انجام مراحل نهایی به مراجع بالاتر معرفی خواهد شد.

معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان