جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

ویژه نامه شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

شروع اطلاعیه :‌1398/05/23
پایان اطلاعیه :‌1398/06/31

شرح اطلاعیه:

ویژه نامه شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان به مناسبت گرامیداشت روز ملی حمایت از صنایع کوچک 21 مرداد 1398