جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان - 1398

شروع فراخوان :‌1398/06/01
پایان فراخوان :‌1398/07/30

شرح فراخوان: