جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي مسجد سليمان 1
نوع شهرك شهرك
شهرستان مسجد سليمان
دهستان جهانگيري شمالي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 250.00 کیلومتر (بندرامام خميني)
فاصله تا بندر 250.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 120.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 50.00 کیلومتر (شوشتر )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر