جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي چاه سالم اميديه
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان اميديه
دهستان چاه سالم
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 75.00 کیلومتر (بندرامام)
فاصله تا بندر 75.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 135.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 75.00 کیلومتر (بندرامام )
فاصله تا شهر 22.00 کیلومتر