جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي زيدون بهبهان
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان بهبهان
دهستان سردشت زيدون
فاصله تا جاده 2.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 268.00 کیلومتر (گمرک اهواز)
فاصله تا بندر 268.00 کیلومتر (بندر ماهشهر)
فاصله تا مرکز استان 268.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 268.00 کیلومتر (ايستگاه راه اهن اهواز )
فاصله تا شهر 48.00 کیلومتر