جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي باغملک
نوع شهرك شهرك
شهرستان باغملک
دهستان قلعه تل
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 150.00 کیلومتر (گمرک اهواز)
فاصله تا بندر 190.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 150.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 150.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 50.00 کیلومتر