جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي سردشت زيدون (بهبهان)
نوع شهرك ناحيه ايجادي
شهرستان بهبهان
دهستان سردشت زيدون
فاصله تا جاده 2.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 270.00 کیلومتر (اهواز)
فاصله تا بندر 270.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 270.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 270.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 50.00 کیلومتر