جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي اميديه
نوع شهرك شهرك
شهرستان اميديه
دهستان چاه سالم
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 70.00 کیلومتر (بندرامام)
فاصله تا بندر 70.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 135.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر (بندرامام )
فاصله تا شهر 25.00 کیلومتر