تصاویر گالری
 

بازديد وزير صنعت، معدن و تجارت از منطقه ويژه اقتصادي و مجتمع بندري بندر امام خميني(ره) خوزستان


تاریخ: 1399/8/24