معاونين و مديران
 

اخلاق محمدیان

مدیر عامل

تلفن : 06134443003-5
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: a.mohammadian@isipo.ir

سیده مریم نژاد مرعشی

ریس دفتر مدیرعامل

تلفن : 06134443003-5
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: m.marashi@isipo.ir

جمشید عیدانی

مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران

تلفن : 5-06134443003
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: j.eydani@isipo.ir

مائده هلودی

مشاور مدیر عامل و مسئول روابط عمومی

تلفن : 5-06134443003
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: m.holoudi@isipo.ir

اکبر اکبری

مدیر حراست

تلفن : 5-06134443003
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: a.akbari@isipo.ir

فردین غلامی

مدیر ایمنی بهداشت محیط زیست و انرژی

تلفن : 5-06134443003
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: f-gholami@isipo.ir

رستم کلانتری نیا

مدیر امور حقوقی و قرارداد ها

تلفن : 5-06134443003
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: r.kalantar@isipo.ir

بابک همت خواه

معاون برنامه ریزی

تلفن : 5-06134443003
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: b.hematkhah@isipo.ir

مریم موسوی تاشاری

مدیر برنامه ریزی و طرح ها

تلفن : 5-06134443003
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: m.mousavi@isipo.ir

نسرین علاسوند

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

تلفن : 5-06134443003
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: n.alasvand@isipo.ir

شهاب اسدی ده میر احمدی

معاون فنی

تلفن : 5-06134443003
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: s.asadi@isipo.ir

احسان خادمی

مدیر فنی و پیمان ها

تلفن : 5-06134443003
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: e.khademi@isipo.ir

بهرام گلناریان

سرپرست معاونت صنایع کوچک

تلفن : 5-06134443003
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: b.golnarian@isipo.ir

شهرام نیک احوال

مدیر تامین مالی و توسعه بازار

تلفن : 5-06134443003
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: sh.nikahval@isipo.ir

احسان رادمان

مدیر نظارت و ارزیابی فنی

تلفن : 5-06134443003
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: e.radman@isipo.ir

اردلان طلاوری

معاون توسعه مدیریت و منابع

تلفن : 5-06134443003
نمابر : 34455066 061
پست الكترونيك: a.talavari@isipo.ir

شهرام رحیمی جهانکی

ذیحساب و مدیر امورمالی

تلفن : 5-06134443003
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: s.jahanaki@isipo.ir

آریا کازرونی

مدیر امور متقاضیان

تلفن : 5-06134443003
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: a.kazerouni@isipo.ir

محبوبه مکوندی

مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی

تلفن : 5-06134443003
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: m.makvandi@isipo.ir

مهدی چنانی

مسئول پیگیری امور شهرک ها و نواحی صنعتی

تلفن : 5-06134443003
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: m.chanani@isipo.ir