یکشنبه 02 مهر 1402

انتشار اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها

واحد های صنعتی مجموعه ای از فعالیت های تولیدی و صنعتی هستند که به منظور تولید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه ایجاد می شوند. این واحد ها می توانند در بخش های مختلفی از صنایع مانند صنایع غذایی، خودرو سازی، الکترونیک، نفت و گاز، فلزی و غیره فعالیت کنند.

تنظیمات قالب