یکشنبه 02 مهر 1402

خدمات الکترونیک

لیست اخبار صفحه :1
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان عنوان کرد ؛ اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بندر ماهشهر با اعتباری بالغ بر 220 میلیارد ریال

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان عنوان کرد ؛ اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بندر ماهشهر با اعتباری بالغ بر 220 میلیارد ریال

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان از اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بندر ماهشهر با اعتباری بالغ بر 220 میلیارد ریال خبر داد .

    تنظیمات قالب