سه شنبه 02 مرداد 1403

ماموریت ها

 

ماموریت های سازمان بعنوان یک سازمان توسعه ای ( بخشی از ماموریت ها ) :

سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌راهبردی جهت ایجاد و توسعه شهرکهای فناوری، مراکز خدمات فناوری و کسب و کار و مجتمع های فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری؛

تسهیل و تشویق به منظور ایجاد زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری با هدف رقابت پذیری شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان؛

پشتیبانی از تحقیقات کاربردی و توسعه ای در واحدهای صنایع کوچک؛

ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه، انتقال و نفوذ فناوری های جدید از طریق تقویت و مشارکت با بخش غیر دولتی؛

تسهیل و تشویق جهت ایجاد و توسعه مراکز R&D و مراکز نوآوری در سطح رشته های صنعتی؛

تسهیل، تشویق و بسترسازی در راستای ایجاد پیوند مناسب و ساماندهی بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ؛

برنامه ریزی همه جانبه برای تسهیل و تشویق صنایع کوچک برای تبدیل‌شدن به صنایع ‌متوسط و بزرگ؛

سیاستگذاری ، برنامه‌ریزی و تلاش برای ساماندهی زنجیره تأمین صنایع؛

تشویق و تسهیل برای ایجاد و توسعه موسسات و سازمان های پشتیبان و ارائه کننده خدمات تخصصی به صنایع؛

سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت توسعه خوشه و شبکه های کسب و کار و صدور مجوزهای مورد نیاز؛

مشارکت در سیاست گذاری و برنامه ریزی برای طرحهای توسعه و عمران و تامین زیرساخت ها و امکانات زیربنایی بر اساس نیاز صنایع و در چارچوب قوانین بالادستی؛

همکاری با دستگاههای اجرایی تامین کننده زیربناها و خدمات مورد نیاز شهرکها و نواحی صنعتی از قبیل وزارت نیرو، نفت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ...؛

برنامه ریزی جهت توانمندسازی نیروی انسانی و پشتیبانی از برنامه های تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز صنایع؛

پایش صنایع کوچک و برنامه ریزی همه جانبه برای توسعه آنها؛

هدایت، نظارت و راهبری مطالعات و تحقیقات کاربردی برای رفع مشکلات پیش روی صنایع؛

تهیه و تنظیم اسناد بالادستی سازمان و توسعه صنایع کوچک کشور؛

سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه مطالعات، طراحی، احداث و توسعه همه جانبه شهرکها و نواحی صنعتی و نظارت بر آنها؛

پیشنهاد قوانین و مقررات لازم برای بهبود فضای کسب و کار صنایع کوچک در چارچوب راهبردهای کلان تولیدی و تجاری کشور؛

پشتیبانی از توسعه بازار و همکاری‌های فنی و اقتصادی بین صنایع کوچک کشور با سایر کشورها؛

بسترسازی جهت توسعه و گسترش صادرات محصولات و خدمات تولیدی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت شرکتهای تخصصی بخش غیر دولتی با هدف توسعه واردات و صادرات؛

مشارکت برای بهبود سیاستهای تجاری دولت با همکاری سایر سازمانهای متولی؛

بستر سازی جهت صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری صنعتی (شهرکها و نواحی صنعتی) و صنایع کوچک؛

مدیریت تامین منابع مالی و سرمایه گذاری مورد نیاز و تلاش برای تامین وثیقه صنایع کوچک از طریق صندوق های ضمانت سرمایه گذاری؛

ایجاد زمینه‌های لازم برای راه اندازی، هدایت و توسعه سرمایه گذاری‌های بخش غیردولتی؛

سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد مجتمع های کارگاهی، مراکز خدماتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی تحت مسئولیت؛

سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه تدوین شرح خدمات، دستورالعملها و ضوابط و پیش نویس آئین نامه ها جهت ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی و نظارت بر آنها؛

سیاست گذاری و صدور انواع مجوزها و پایان کار ساخت و ساز شهرک های صنعتی، نواحی صنعتی،شهرک های فناوری،مراکز خدمات فناوری و کسب و کار و واحدهای صنعتی؛

صدور و تمدید جواز تاسیس و پروانه بهره برداری شهرکهای صنعتی غیر دولتی و نظارت بر عملکرد آنها؛

سیاست گذاری و نظارت بر قیمت گذاری شهرکها و نواحی صنعتی؛

نظارت در خصوص خرید و تملک اراضی جهت ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی؛

برنامه ریزی جهت ارتقاء شاخص های محیط زیست از طریق نظارت بر مطالعات زیست محیطی شهرک ها و نواحی صنعتی و دریافت مصوبات با هماهنگی و تعامل با سازمان های متولی؛

بستر سازی جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه صنایع کوچک و مشارکت در ایجاد زیرساخت های صنعتی؛

 

تنظیمات قالب