سه شنبه 02 مرداد 1403

مزایای استقرار

مزایای استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی :

 

تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح های صنعتی با توجه به مکانیابی و طراحی انجام شده مطابق با اصول فنی و مهندسی و آخرین روش‌های شهرک سازی

عدم نیاز به کسب مجوزهای جداگانه از ادارات و سازمانهای متعدد از قبیل محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی، آب، برق ، امور اراضی، میراث فرهنگی، خاک‌شناسی، ثبت‌، راه و ترابری، کار و امور اجتماعی و ...

مستثنی بودن از قانون شهرداریها

ایجاد شرایط لازم به منظور هم افزایی صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی

فراهم شدن بستر مناسب برای ایجاد شبکه‌ها و خوشه‌های صنعتی و نظام پیمانکاری فرعی صنعتی

دسترسی آسان و سریع به امکاناتی از قبیل راه، آب، برق، گاز، فاضلاب صنعتی، مخابرات، اینترنت و ...

استفاده از خدمات نرم‌افزاری ( مشاوره ای فنی ، مهندسی، مدیریتی و ...) مراکز خدمات فناوری و کسب و کار

ارائه خدمات رایگان در زمینه صدور مجوزهای ساخت و ساز و پایان کار واحدهای صنعتی

کاهش هزینه های سرمایه گذاری به دلیل استفاده از خدمات مشترک ساماندهی شده

امکان اجاره و خرید کارگاههای کوچک آماده و پیش ساخته به منظور تسریع در بهره برداری و اشتغال‌زایی

واگذاری اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی به شرکتهای خدمات عمران طبق قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی

پرداخت نقد و اقساط هزینه های حق بهره برداری از تاسیسات

پذیرش قراردادهای مربوط به بهره برداری از زمین توسط بانکها به عنوان اسناد قابل قبول

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب