یکشنبه 02 مهر 1402

معاونین و مدیران

 

 

معاونین و مدیران شرکت

 

شماره تلفن شرکت :5 - 06134443003

 

نام

نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

ایمیل

سیدمهرداد

محمدی وکیل

سرپرست معاونت برنامه ریزی

180

@isipo.ir

مریم

موسوی تاشاری

مدیر برنامه ریزی و بودجه

184

m.mousavi@isipo.ir

بابک

همت خواه

معاون فنی

150

b.hematkhah@isipo.ir

احسان

رادمان

مدیر نظارت و ارزیابی فنی

173

e.radman@isipo.ir

امیرعباس

فریور

مدیر فنی و امور پیمانها

155

a.farivar@isipo.ir

بهرام

گلناریان

معاون توسعه منابع و مدیریت

140

b.golnarian@isipo.ir

محمود

کرم زاده

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

134

m.karamzadeh@isipo.ir

شهرام

رحیمی جهانکی

ذیحساب و مدیر امور مالی

141

s.jahanaki@isipo.ir

مهدی

چنانی

معاون صنایع کوچک

210

m.chenani@isipo.ir

محبوبه

مکوندی

مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی

212

m.makvandi@isipo.ir

فردین

غلامی

مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست

179

f.gholami@isipo.ir

رستم

کلانتری نیا

مدیر امور حقوقی

226

r.kalantar@isipo.ir

تیمور

طاهری طلاوری

مدیر حراست

123

@isipo.ir

 

تنظیمات قالب