سه شنبه 02 مرداد 1403

پرسش و پاسخ های متداول

با استفاده از افزونه زیر پرسش‌های خود را در حوزه‌های تخصصی مرتبط با واگذاری زمین، زیرساخت، صنایع کوچک، شهرک‌های غیردولتی و .... را بصورت آنلاین دریافت نمایید.

لطفا روی سوالات کلیک کنید.

احداث بنا در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
تمدید احداث بنا در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
صدور گواهی ساخت و ساز در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
صدور گواهی پایان کار در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
مجوز تغییر کاربری واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
مجوز تغییر فعالیت واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ارائه انواع معرفی نامه (انشعابات آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب) به واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
صدور قبوض حق شارژ واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
صدور قبوض آب بهای واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
صدور قبوض فاضلاب بهای واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

 

حق بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و تحویل زمین
نقل و انتقال قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
تغییر نام قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
تجمیع قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
تفکیک قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
صدور دفترچه قرارداد المثنی در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
تسویه حساب انصراف از قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
انتقال قطعی سند مالکیت طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
جانشینی بانک در قراردادهای حق بهره برداری مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
اعطای مشوقات به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ارائه وضعیت مالی به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

 

ارائه تسهیلات در قالب کمک های وجوه اداره شده به صنایع کوچک و متوسط
ارائه تسهیلات در قالب کمک های‌فنی اعتباری به صنایع کوچک و متوسط
استقرار متقاضیان در مراکز خدمات فن آوری و کسب و کار شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
صدور معرفی نامه بانک جهت ترهین واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
صدور معرفی نامه جهت ضمانت نامه های اعتباری برای صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرکها, نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
آموزش شاغلین صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرکها, نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار
برگزاری تورهای صنعتی برای واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با صنایع مستقر در شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط، واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار در بورس کالا
صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط، واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های صنعتی در فرابورس
حمایت از ارائه خدمات فناورانه به صنایع کوچک و متوسط و واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار
حمایت از ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات
ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، صنایع کوچک و متوسط و ذینفعان خوشه های کسب و کار
شناسایی، راهبری و حمایت از توسعه خوشه های کسب و کار
حمایت و راهبری پروژه های صنایع کوچک و متوسط از طریق مرکز مبادله پیمانکاری در خوشه های کسب و کار، شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
اعزام نمایندگان صنایع کوچک و متوسط و واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار به خارج از کشور
اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با صنایع کوچک و متوسط و شهرکها, نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

 

صدور پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
تمدید پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
ابطال پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
صدور پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
تمدید پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
ابطال پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
صدور پروانه بهره برداری شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
ابطال پروانه بهره برداری شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
صدور پروانه بهره برداری توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
ابطال پروانه بهره برداری توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی

 

تنظیمات قالب